Bản mẫu:Anchor

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote


Thêm một anchor ẩn:

{{Anchor|tên anchor}}

Sau đó có thể sử dụng làm đích đến của một liên kết anchor:

Liên kết tới [[#Tên anchor]] trên cùng trang.
Liên kết tới [[Tên trang#Tên anchor]] trên trang khác.