Bước tới nội dung

Bản mẫu:Bỏ cấm

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Thành viên bị cấm này đang yêu cầu xem lại hành động cấm.
* Bỏ cấm (nhật trình cấmdanh sách cấmđóng gópđóng góp bị xóanhật trình mở tài khoảnbỏ cấm)
  • Lý do để bỏ cấm:

Xin đưa ra lý do tại sao bạn cần phải được bỏ cấm
bằng cách thay đổi {{bỏ cấm}} thành {{bỏ cấm|lý do của bạn ở đây}}.
Nếu lý do bạn đưa ra có chứa địa chỉ URL trong đó có dấu "=" bạn sẽ cần phải thêm "1=" vào trước lý do của bạn, nếu không nó sẽ không hiển thị được.

Chú ý: Xin hãy kiểm tra nhật trình cấm của bạn ở liên kết phía trên. Nếu không thấy liệt kê lần cấm đó, hoặc lần cấm gần nhất đã hết hạn, tức là bạn đã bị tự động cấm. Xin hãy xóa bỏ yêu cầu này và làm theo hướng dẫn này. Nếu không chúng tôi không thể bỏ cấm cho bạn được.


Bảo quản viên: Nếu bạn từ chối yêu cầu bỏ cấm, hãy thay thế tiêu bản này bằng thông báo sau.
{{đã xem xét bỏ cấm|1=lý do bỏ cấm ban đầu|từ chối=lý do — ~~~~}}
Nếu bạn đồng ý với yêu cầu (chú ý rằng bạn KHÔNG ĐƯỢC bỏ cấm chính tài khoản của mình), hãy thay thế tiêu bản bỏ cấm bằng {{tlx|bỏ cấm|lý do}}, và đăng dòng sau ngay phía dưới tiêu bản bỏ cấm:
{{subst:Chấp nhận yêu cầu|lý do}}

Tiêu bản này đặt trang vào Thể loại:Yêu cầu bỏ cấm.

Lạm dụng tiêu bản này có thể dẫn đến việc khóa trang thảo luận của bạn.