Bản mẫu:Câu nói trong tuần/18, 2011

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Bất kỳ sự tổng quát hóa nào, đều là sai, tính cả cái này.
Mark Twain
Mark Twain