Bước tới nội dung

Bản mẫu:Căn giữa

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Sử dụng để căn giữa văn bản và thay thế thẻ <center> không còn dùng nữa trong HTML.