Bản mẫu:Cần chú thích

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

[cần chú thích]

Tiêu bản này được sử dụng hễ gặp một câu kỳ lạ đáng ngờ, để kêu gọi người mà đóng góp câu đó chú thích nguồn gốc, thì các độc giả có thể kiểm chứng câu đó. Hãy gắn nó vào cuối câu bị nghi ngờ, cùng chỗ với số chỉ đến lời chú thích.

Xem thêm[sửa]