Bản mẫu:Diễn đàn

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Yêu cầu bạn ghi tên mình vào đây. Xin đọc hướng dẫn tại Bản mẫu:Diễn đàn đã xóa thảo luận này của Yêu cầu bạn ghi tên người viết/Ip viết thảo luận mà bạn xóa bỏ vào đây. Xin đọc hướng dẫn tại Bản mẫu:Diễn đàn vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc Bạn không ghi lại thời gian xóa bằng năm dấu ~ (~~~~~). Yêu cầu bạn ghi vào để ghi rõ thời gian xóa thảo luận. Nếu bạn chưa rành cách sử dụng, xin xem hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Diễn đàn. Nếu bạn muốn xem lại xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]