Bước tới nội dung

Bản mẫu:Hình tượng

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Câu thường hỏi

Lưu ý: Hiện nay không cần tiêu bản này nữa. Hãy sử dụng cú pháp này:


[[Tập tin:Ví dụ.png|link=Trang Chính]]
[[Tập tin:Ví dụ.png|link=Commons:Trang Chính]]
[[Tập tin:Ví dụ.png|link=http://www.Wikiquote.org/]]


Tiêu bản này dùng để làm gì?

Bạn có thể sử dụng tiêu bản này để bỏ một hình tượng dưới tên hình vào trang bình thường, nhưng thay vì hình đó liên kết đến trang mô tả hình như thường, tiêu bản này làm hình liên kết đến trang dưới tên liên kết. Tiêu bản này dùng để liên kết các hình tượng trong Tiêu bản:Liên quan Wikiquote đến các dự án liên quan.


Tôi sử dụng nó như thế nào?

Mẫu này sẽ hiển thị biểu trưng vòng tròn của dự án Wikimedia Commons ngang 35 pixel và cao 46 pixel, và sẽ liên kết nó đến trang đầu của Commons:


{{Hình tượng|hình=Commons-logo.svg|ngang=35|cao=46px|liên kết=Commons:Trang Chính}}Cũng có thể xài tiêu bản này để liên kết đến bài bên trong Wikiquote tiếng Việt. Tại vì tiêu bản này dựa trên những liên kết bên trong và liên kết liên wiki, đại khái không thể liên kết đến những website không thuộc Quỹ Hỗ Trợ Wikimedia được.


Nếu không muốn hình tượng này có liên kết nào, chỉ việc làm liên kết{{FULLPAGENAME}}, tại vì MediaWiki tự động tắt những liên kết đến cùng trang.


Các lưu ý

  • Đừng viết ra "Hình:" cho thuộc tính hình; tiêu bản này đã bao gồm tên miền không gian đó.
  • Nếu chỉ dùng một trong hai tham số "ngang" hoặc "cao" thì bắt buộc phải có px ở sau con số. (Đây là cách sửa các lỗi hình phóng to – hay xem ClickFix)
  • Nếu dùng cả hai tham số "ngang" và "cao" thì bắt buộc "ngang" không có px còn "cao" có px. Xem ví dụ. (Đây là cách sửa các lỗi hình phóng to)


Xem thêm