Bản mẫu:Hộp thông tin

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Bản mẫu:Distinguish

Bản mẫu:Sử dụng nhiều

Bản mẫu:Parameter names example

Sử dụng[sửa]

Bản mẫu này là một bản mẫu meta, được sử dụng để xây dựng các bản mẫu khác. Nó không nên được sử dụng trực tiếp trong một bài viết. Xem en:Help:Infobox để biết thông tin về cách tạo các hộp thông tin nói chung. Tham khảo Wikipedia:Cẩm nang biên soạn và và các bản mẫu đã viết để biết thêm.

Cách sử dụng tương tự như {{navbox}}, nhưng với một sự phân biệt bổ sung. Mỗi hàng trên bảng có thể là một "đầu đề" (header) hoặc nó có thể có một cặp nhãn/dữ liệu (label/data) hoặc nó chỉ có thể là một ô dữ liệu. Đây là các trạng thái loại trừ lẫn nhau, vì vậy nếu bạn xác định một hàng vừa là đầu đề vừa là cặp nhãn/dữ liệu (label/data), cặp nhãn/dữ liệu (label/data) sẽ bị ghi đè.

Lưu ý rằng nếu bạn muốn chèn một hình ảnh ở nơi khác ngoài đầu hộp thông tin hoặc chèn các dữ liệu "dạng tự do" khác, sử dụng một hàng chỉ với trường "dữ liệu" (data) sẽ cho phép điều đó.

Tham số[sửa]

Để đảm bảo hộp thông tin hiện được thông tin, cần có ít nhất một hoặc nhiều tham số sau:

name
Tên trang bản mẫu mà liên kết "x/t/s" bên dưới nên trỏ đến. Bạn có thể dùng {{subst:PAGENAME}}.
title
Một tiêu đề để đặt vào thanh tiêu đề ở trên cùng.

Nếu không có tên hoặc tiêu đề được đưa ra, pagename (tên trang) được sử dụng.

image
Một hình ảnh để hiển thị ở trên cùng của bản mẫu. Sử dụng cú pháp hình ảnh đầy đủ, ví dụ [[Image:example.png|200px]]. Hình ảnh được căn giữa theo mặc định.
caption
Văn bản đặt bên dưới hình ảnh.
header(n)
Văn bản để sử dụng làm đầu đề trong hàng n.
label(n)
Văn bản để sử dụng làm một nhãn trong hàng n.
data(n)
Văn bản để hiển thị dưới dạng dữ liệu trong hàng n.
below
Văn bản để đặt trong ô dưới cùng. Các ô dưới cùng được dành cho chú thích, xem thêm và các thông tin khác như vậy.


Kiểu CSS tùy chọn:

bodystyle
Áp dụng cho toàn bộ bảng thông tin
titlestyle
Chỉ áp dụng cho ô tiêu đề (title)
imagestyle
Áp dụng cho ô mà hình ảnh nằm trong (bao gồm cả chú thích (caption))
captionstyle
Áp dụng cho văn bản của chú thích (caption)
headerstyle
Áp dụng cho tất cả các ô đầu đề (header)
labelstyle
Áp dụng cho tất cả các ô nhãn (label)
datastyle
Áp dụng cho tất cả các ô dữ liệu (data)
belowstyle
Chỉ áp dụng cho các ô bên dưới (below)

Làm cho các tham số tùy chọn[sửa]

Một hàng có nhãn nhưng không có dữ liệu không được hiển thị. Điều này cho phép tùy chỉnh nội dung hộp thông tin. Để làm cho một tham số tùy chọn, sử dụng một tham số mặc định thành một chuỗi trống, như thế này:

|data5={{{population|}}}

Đối với các trường phức tạp hơn với nội dung được định dạng sẵn vẫn sẽ xuất hiện nếu một tham số không được đặt, bạn có thể gói tất cả trong một câu lệnh "nếu" (If) đơn giản để làm cho toàn bộ nội dung biến mất khi không được sử dụng. Thí dụ:

|data5= {{#if: {{{mass|}}} | {{{mass}}} kg}}

Ví dụ[sửa]

Test Hộp thông tin
Example alt text
Caption for example.png
Header defined alone
Data defined alone
All three defined (header, label, data, all with same number)
Label and data defined (label)Label and data defined (data)
Below text
{{Hộp thông tin
|name     = Hộp thông tin/doc
|bodystyle  = 
|title    = Test Hộp thông tin
|titlestyle  = 

|image    = [[File:example.png|200px|alt=Example alt text]]
|imagestyle  = 
|caption   = Caption for example.png
|captionstyle = 
|headerstyle = background:#ccf;
|labelstyle  = background:#ddf;
|datastyle  = 

|header1 = Header defined alone
|label1 = 
|data1  = 
|header2 = 
|label2 = Label defined alone does not display (needs data, or is suppressed)
|data2  = 
|header3 =
|label3 = 
|data3  = Data defined alone
|header4 = All three defined (header, label, data, all with same number)
|label4 = does not display (same number as a header)
|data4  = does not display (same number as a header)
|header5 =
|label5 = Label and data defined (label)
|data5  = Label and data defined (data)

|belowstyle = background:#ddf;
|below = Below text
}}

Lưu ý cách khi nhãn (label) được xác định mà không có ô dữ liệu (data) đi kèm, hàng không xuất hiện trong hộp thông tin sẽ được hiển thị và khi tiêu đề được xác định trên cùng một hàng với tất cả các ô dữ liệu sẽ được hiển thị.

Ví dụ này, bodystyle = width:20em; and labelstyle = width:33%;

Test Hộp thông tin
Label 1Data 1
Label 2Data 2
Label 3Data 3
Header 4
Label 5Data 5: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Below text
{{Hộp thông tin
|bodystyle  = width:20em;
|name    = Hộp thông tin/doc
|title    = Test Hộp thông tin
|titlestyle = 
|headerstyle = 
|labelstyle = width:33%
|datastyle  = 

|header1 = 
|label1 = Label 1
|data1  = Data 1
|header2 = 
|label2 = Label 2
|data2  = Data 2
|header3 = 
|label3 = Label 3
|data3  = Data 3
|header4 = Header 4
|label4 = 
|data4  = 
|header5 = 
|label5 = Label 5
|data5  = Data 5: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

|belowstyle = 
|below = Below text
}}

Nhúng[sửa]

Một bản mẫu hộp thông tin có thể được nhúng vào một bản mẫu khác bằng cách sử dụng tham số

|child=. Tính năng này có thể được sử dụng để tạo hộp thông tin mô-đun hoặc để tạo các phần logic được xác định rõ hơn.

Top level title
First subsection
Label 1.1Data 1.1
Second subsection
Label 2.1Data 2.1
Below text
{{Hộp thông tin
| title = Top level title
| data1 = {{Hộp thông tin
 | child = yes
 | title = First subsection
 | label1= Label 1.1
 | data1 = Data 1.1
}}
| data2 = {{Hộp thông tin
 | child = yes
 | title = Second subsection
 | label1= Label 2.1
 | data1 = Data 2.1
}}
|belowstyle = 
|below = Below text
}}

Lưu ý, trong các ví dụ trên, hộp thông tin con được đặt trong tham số data, không phải tham số header. Tiêu đề sẽ được đính kèm trong tag đậm Bản mẫu:Tag, có thể tạo ra "hiệu ứng gấp đôi" trong một số trình duyệt nếu hộp thông tin con được đặt trong tham số header. Để đặt hộp thông tin con vào trường tiêu đề và tránh hiệu ứng gấp đôi, hãy sử dụng

Top level title
First subsection
Label 1.1Data 1.1
Second subsection
Label 2.1Data 2.1
Below text
{{Hộp thông tin
| title = Top level title
| header1 = First subsection
 {{Hộp thông tin
 | child = yes
 | label1= Label 1.1
 | data1 = Data 1.1
}}
| header2 = Second subsection
 {{Hộp thông tin
 | child = yes
 | label1= Label 2.1
 | data1 = Data 2.1
}}
|belowstyle = 
|below = Below text
}}


Tham số đầy đủ[sửa]

(Lưu ý: bản mẫu hiện xử lý và hiển thị không giới hạn số hàng; chỉ có 20 được đưa ra dưới đây vì hộp thông tin lớn hơn sẽ tương đối hiếm. Chỉ cần mở rộng đánh số khi cần thiết. Các tham số "class" microformat cũng bị bỏ qua vì chúng không được sử dụng phổ biến.)

{{Hộp thông tin
|name     = {{subst:PAGENAME}}
|bodystyle  = 
|title    = 
|titlestyle  = 
|above    = 
|abovestyle  = 

|imagestyle  = 
|captionstyle = 

|image    = 
|caption   = 
|image2    = 
|caption2   = 

|headerstyle = 
|labelstyle  = 
|datastyle  = 

|header1 = 
|label1  = 
|data1  = 
|header2 = 
|label2  = 
|data2  = 
|header3 = 
|label3  = 
|data3  = 
|header4 = 
|label4  = 
|data4  = 
|header5 = 
|label5  = 
|data5  = 
|header6 = 
|label6  = 
|data6  = 
|header7 = 
|label7  = 
|data7  = 
|header8 = 
|label8  = 
|data8  = 
|header9 = 
|label9  = 
|data9  = 
|header10 = 
|label10 = 
|data10  = 
|header11 = 
|label11 = 
|data11  = 
|header12 = 
|label12 = 
|data12  = 
|header13 = 
|label13 = 
|data13  = 
|header14 = 
|label14 = 
|data14  = 
|header15 = 
|label15 = 
|data15  = 
|header16 = 
|label16 = 
|data16  = 
|header17 = 
|label17 = 
|data17  = 
|header18 = 
|label18 = 
|data18  = 
|header19 = 
|label19 = 
|data19  = 
|header20 = 
|label20 = 
|data20  = 

|belowstyle =
|below = 
}}

Xem thêm[sửa]