Bước tới nội dung

Bản mẫu:Khác2

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

{{{1}}}

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Giải thích[sửa]

Đây là bản mẫu dùng để thể hiện sự khác biệt trong các bản ghi chép khác nhau của một bài thơ hay bài văn. Khi rà chuột lên từ đó, sẽ hiển thị một bản chép khác dùng ra sao (không hiển thị "có bản chép" ở đầu như {{Khác}}).

Cách sử dụng[sửa]

  • Cú pháp: {{khác|chữ hiện trong trang|giải thích chữ trong bản khác}}
  • Ví dụ:
    Đứa {{khác2|mắc|Có bản chép không có chữ « mắc », tức câu này chỉ có 6 chữ}} ghẻ ruồi, đứa lác voi,... (trích từ Vịnh hát bội)
  • Hiển thị:
    Đứa mắc ghẻ ruồi, đứa lác voi,...

Xem thêm[sửa]