Bước tới nội dung

Bản mẫu:Language with name

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

[[w:tiếng {{{2}}}|tiếng {{{2}}}]]: {{{3}}}

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]