Bản mẫu:Lua

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

{{LuaBản mẫu:\sandbox|Mô đun:Lua banner}} Bản mẫu này được sử dụng để hiển thị rằng các bản mẫu đã được chuyển đổi sử dụng Lua. Nó được đặt ở đầu trang con /doc của bản mẫu. Nó tự động thêm bản mẫu vào Thể loại:Bản mẫu dựa trên ngôn ngữ Lua hoặc vào một trong các danh mục con của nó.

Sử dụng[sửa]

Cơ bản
{{Lua|Tên Mô đun}}
Tất cả tham số
{{Lua|Mô đun 1|Mô đun 2|Mô đun 3|...|category=Thể loại tùy chỉnh|nocat=true}}

Tên mô-đun đầu tiên là bắt buộc phải có.

Ví dụ[sửa]

  • {{Lua|Mô đun:Bananas}}

{{LuaBản mẫu:\sandbox|Mô đun:Bananas|nocat=true}}

  • {{Lua|Mô đun:Bananas|Mô đun:BananasArgs}}

{{LuaBản mẫu:\sandbox|Mô đun:Bananas|Mô đun:BananasArgs|nocat=true}}

  • {{Lua|Mô đun:Bananas|Mô đun:BananasArgs|Mô đun:HelloWorld}}

{{LuaBản mẫu:\sandbox|Mô đun:Bananas|Mô đun:BananasArgs|Mô đun:HelloWorld|nocat=true}}

{{LuaBản mẫu:\sandbox|nocat=true}}

Phân loại[sửa]

Thể loại bản mẫu[sửa]

Bản mẫu này thêm các trang vào Thể loại:Bản mẫu dựa trên ngôn ngữ Lua nếu trang nằm trong không gian tên mẫu và nó không nằm trong bất kỳ trang con /doc, /sandbox, /sandbox2 hoặc /testcase nào. Bạn có thể chỉ định một danh mục khác với tham số

|category=, e.g.

|category=Lua String-based templates.

Một số mô-đun có danh mục mặc định khác với Thể loại:Bản mẫu dựa trên ngôn ngữ Lua:

Thể loại Lỗi[sửa]

Nếu không có mô-đun nào được chỉ định, trang được nhúng sẽ được thêm vào Thể loại:Bản mẫu ngôn ngữ Lua có vấn đề.

Loại bỏ thể loại[sửa]

Để loại bỏ tất cả các thể loại, sử dụng

|nocat=true. (Cũng như "true", các giá trị "yes", "y" và "1" cũng sẽ hoạt động.)

Xem thêm[sửa]