Bước tới nội dung

Bản mẫu:Sửa trang khóa

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Yêu cầu sửa đổi lập tức trang bị khóa này. (nhật trình khóa)
Cách sử dụng: tiêu bản này nên đi cùng với lời yêu cầu có giải thích cụ thể. Xin hãy vô hiệu hóa tiêu bản này khi yêu cầu đã được giải quyết.

Tiêu bản dùng để yêu cầu sửa chữa ngay lập tức nội dung trang bị khóa (các yêu cầu khác). Nếu bạn cho rằng sự thay đổi cần phải được thảo luận, xin hãy đề nghị nó tại trang thảo luận trước khi chèn tiêu bản này vào. Để yêu cầu khóa hoặc mở khóa trang, hãy đặt yêu cầu tại yêu cầu khóa trang.
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Bản mẫu này đưa trang vào Thể loại:Yêu cầu sửa đổi trang bị khóa. Nó là một tự tham chiếu và do đó là một phần của dự án Wikiquote chứ không phải là nội dung bách khoa.

Cách sử dụng

Đặt {{sửa trang khóa}} tại trang thảo luận để yêu cầu sửa đổi trang bị khóa hoàn toàn. Tiêu bản này nên đi kèm với lời mô tả rõ ràng và chi tiết về sự thay đổi mong muốn. Ghi câu mới hoặc đoạn mã cần sửa trong yêu cầu của bạn, nếu có thể, sẽ làm việc giải quyết tiến hành nhanh hơn.

Tiêu bản này không dùng ở trang nửa khóa, vì không cần phải có sự hỗ trợ của quản lý mới có thể sửa được bài viết.

Người quản lý có thể từ chối sửa chữa, và gần như chắc chắn sẽ từ chối sửa đổi nếu nó gây tranh cãi, vi phạm quy định Wikioedia, hoặc không có nguồn dẫn chứng tin cậy.

Trang thảo luận có tiêu bản này sẽ được đặt vào Thể loại:Yêu cầu sửa đổi trang bị khóa. Người quản lý sẽ kiểm tra thể loại này để xem có yêu cầu sửa chữa trang khóa nào không.

Sau khi đã giải quyết

Một khi yêu cầu đã được giải quyết, tốt nhất là để lại thẻ {{sửa trang khóa}} nhưng chuyển sang dạng không nhúng, ví dụ, bằng cách chuyển nó thành {{tlx|sửa trang khóa}}. Cách làm này sẽ bỏ hộp thông báo khỏi trang thảo luận và đưa trang thảo luận ra khỏi thể loại, trong khi vẫn để lại dấu vết của yêu cầu.