Bước tới nội dung

Bản mẫu:Tùy chọn đóng mở

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Dùng  {{Tên tiêu bản|state=collapsed}}  hoặc  {{Tên tiêu bản|state=uncollapsed}}  để khởi tạo tiêu bản, lần lượt ở trạng thái đóng (giấu đi) hoặc mở (bung ra).
Dùng  {{Tên tiêu bản|state=autocollapse}}  để chỉ đóng tiêu bản nếu có tiêu bản khác cùng loại xuất hiện ở trang đó.

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]