Bản mẫu:TextDiff

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Bản mẫu này tính bản so sánh giữa hai chuỗi (tham số 1 và 2) theo từ. Nếu tham số nào có mã wiki, nên đưa mã wiki vào khối <nowiki>…</nowiki> để chắc chắn hiển thị bản so sánh chính xác.

Ví dụ[sửa]

{{TextDiff|Văn bản cũ|Văn bản mới!}}

cho ra:

Văn bản +Văn bản mới!

Xem thêm[sửa]