Bản mẫu:Tiêu bản điều hướng

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
So sánh các tiêu bản điều hướng
xem  thảo luận  sửa
đóng mở Màu tiêu đề Hình Phân nhóm Kiểu (nội dung)
tham số
Ví dụ
{{Navbox}} Bản mẫu:Yes2 đóng mở navbox Bản mẫu:Yes2 Trái/phải nội dung Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes {{Đông Á}}, {{Hội đồng Bắc Âu}}
{{Navbox with columns}} Bản mẫu:Yes2 đóng mở navbox Bản mẫu:Yes2 Trái/phải cột Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes {{Thành viên Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á}}, {{Czech lands}}
{{Navbox with collapsible groups}} Bản mẫu:Yes2 đóng mở navbox Bản mẫu:Yes2 Trái/phải nội dung và/hoặc trong mỗi danh sách Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes {{University of Michigan}}, {{Scouting}}
Thuộc tính đóng mở được
Kiểu Lớp CSS Javascript Đóng khi Trạng thái
ban đầu
Gắn chặt
Collapsible tables đóng mở Định nghĩa trongCommon.js 2 hoặc nhiều tự động đóng mở trong trang Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes