Bước tới nội dung

Bản mẫu:Trang web chính thức

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

The purpose of this template is to provide a standard format for labeling links to the official website of an article's main topic.

Usage[sửa]

Unnamed parameters:

{{Trang web chính thức | URL }}
{{Trang web chính thức | URL | NAME }}

Named parameters:

{{Trang web chính thức | url = URL }}
{{Trang web chính thức | url = URL | name = NAME }}

Using Wikidata property P856:

{{Trang web chính thức}}
{{Trang web chính thức | name = NAME }}

Examples[sửa]

One parameter[sửa]

Usage:

* {{Trang web chính thức | http://www.tompetty.com/ }}
* {{Trang web chính thức | url = http://www.tompetty.com/ }}

Output:

* Website chính thức

Two parameters[sửa]

Usage:

* {{Trang web chính thức | http://www.tompetty.com/ | Tom Petty's official website }}
* {{Trang web chính thức | url = http://www.tompetty.com/ | name = Tom Petty's official website }}

Output:

No URL in template or Wikidata[sửa]

Usage:

* {{Trang web chính thức}}

Output: