Bước tới nội dung

Bản mẫu:Tuổi

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote


Tiêu bản này tính năm tròn từ một ngày nào đó đến nay (tính theo giờ UTC).

Nếu bạn muốn dùng tiêu bản này để tính tuổi một người nào đó khi họ chết hay vào một thời điểm nào khác (khác với bây giờ), xin bạn hãy đưa ngày đó vào trong tiêu bản, ví dụ: : {{subst:tuổi|1989|7|23|2003|7|14}}.

cho ra:

13