Benjamin Franklin

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Benjamin Franklin

Benjamin Franklin là một chính trị gia, một nhà khoa học, một tác giả, một thợ in, một triết gia, một nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, một nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ.

Thiếu nguồn[sửa]

 • Thông thái là kết cấu của 99% mồ hôi và 1% cảm hứng.
 • Chúa trời chỉ giúp cho những kẻ tự giúp bản thân mình.
 • Người nào đổi sự tự do lấy sự bảo vệ, thì người đó không xứng đáng có cả sự tự do lẫn sự bảo vệ.
 • Sức mạnh và sự kiên trì sẽ giúp thâu tóm mọi thứ.
 • Hài lòng khiến cho người nghèo trở nên giàu. Bất mãn khiến cho người giàu trở nên nghèo.
 • Khi nào bạn ngừng thay đổi, bạn thất bại.
 • Không bao giờ có cơn giận nào mà không có lý do, nhưng lý do đó ít khi tốt.
 • Một lỗ thủng nhỏ có thể làm đắm cả con tàu lớn.
 • Thất bại khi chuẩn bị tức là bạn đã chuẩn bị thất bại.
 • Cái bánh xe tệ nhất tạo nên tiếng ồn to nhất.
 • Một nửa sự thật thường là sự giả dối.
 • Nói với tôi và tôi quên. Dạy cho tôi và tôi nhớ. Thu hút tôi và tôi học.
 • Nếu bạn có việc gì cho ngày mai, làm hôm nay đi.
 • Cách nhìn mọi sự việc bằng đức tin là nhắm con mắt của lý trí.