Câu đối

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Câu đối Câu đáp
1. Ai công hầu , ai khanh tướng , trong trần ai ai dể biết ai 1. Thế chiến quốc , thế xuân thu , gặp thời thế thế thời phải thế
2. Vũ vô kiềm tỏa, năng lưu khách
Mưa, dù không xích không khóa, cũng có thể giữ chân khách ở lại
Đàm Thận Huy
2. Sắc bất ba đào, dị nịch nhân
Sắc đẹp, dù chẳng phải sóng gió, cũng dễ làm cho người ta chìm đắm
Nguyễn Giản Thanh
3. Tùng thanh , trúc thanh , thanh thanh tự tại 3. ,sắc sắc giai không
4. Xuân, Hạ, Thu, Đông đủ bốn mùa 4. Mai, Lan, Cúc, Trúc đủ bốn hoa
5. Khổng minh cầm , Khổng minh túng 5. Khổng minh túng , Khổng minh cầm

Chiết tự[sửa]

1. Tự là chữ, cất giằng đầu, chữ tử là con, con ai con nấy? 1. Vu là chưng, bỏ ngang lưng, chữ đinh là đứa, đứa nào đứa này