Ca dao Việt Nam về quan hệ xã hội

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mục lục : Đầu · 0–9 · A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

A - Ă - Â[sửa]

 • Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.
 • Ai ơi chớ vội cười nhau
Gẫm mình cho kĩ trước sau hãy cười.
 • Ai ơi chớ vội cười nhau
Cây nào mà chẳng có sâu chạm cành.
 • Ai ơi chớ vội cười nhau
Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

C[sửa]

 • Con ơi nhớ lấy câu này,
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.
 • Con quan thì lại làm quan
Con nhà kẻ khó, bắt cua tối ngày.
 • Cây khô xuống nước cũng khô
Phận nghèo đi đến nơi mô cũng nghèo.
 • Cô kia đội nón đi đâu
Tôi là phận gái làm dâu mới về
Mẹ chồng ác nghiệt đã ghê
Tôi chẳng ở được, tôi về nhà tôi.
 • Cờ bạc là bác thằng bần
Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm.
 • Cơm cha cơm mẹ đã từng
Con đi làm mướn kiếm lưng cơm người
Cơm người khổ lắm, mẹ ơi!
Chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn.

D[sửa]

 • Ai ơi đừng bỏ vợ ta,
Bao nhiêu cô vợ bấy nhiêu cục vàng.
Nhưng anh chẳng cần cục vàng
Chỉ cần có một con hàng như em.

Đ[sửa]

 • Đàn ông một trăm lá gan,
Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người.
 • Đất đâu đất lạ đất lùng,
Đi làm lại có thổ công ngồi bờ?
Thổ công không có người thờ
Cho nên mới phải vẩn vơ ngoài đồng.
 • Đêm nằm nghĩ lại mà coi,
Lấy chồng đánh bạc như ma'Chữ đậm phá nhà.

N[sửa]

 • Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
 • Nhân nghĩa là chúa muôn đời
Bạc tiền là khách qua chơi bấy giờ.
 • Những người con mắt lá răm
Lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền.
 • Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.
 • Nói người phải ngẫm đến ta
Thử sờ lên gáy xem xa hay gần
Nói người phải ngẫm đến thân
Thử sờ lên gáy xem gần hay xa.
 • Non cao ai đắp mà cao
Sông sâu ai bới ai đào mà sâu?
 • Nực cười châu chấu đá xe
Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng.

K[sửa]

 • Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
 • Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều
Người khôn mới nói nửa điều đã khôn
 • Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.
 • Không cha có chú ai ơi
Thay mặt đối lời chú cũng như cha.

L[sửa]

 • Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
 • Làm người phải đắn phải đo
Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.
 • Làm người suy chín xét xa
Cho tường góc ngọn, cho ra vắn dài.
 • Lên non cho biết non cao
Xuống biển cầm sào cho biết cạn sâu.
 • Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

M[sửa]

 • Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
 • Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
 • Muốn no thì phải chăm làm
Một hạt thóc vàng chín giọt mồ hôi.

Q[sửa]

R[sửa]

 • Rủ nhau xuống biển bắt cua
Bắt cua cua kẹp, bắt rùa rùa bơi.
 • Rừng có mạch, vách có tai
Kẻ trong chưa tỏ, người ngoài đã hay.
Rượu nhạt uống lắm cũng say
Người khôn nói lắm dù hay cũng nhàm.

S[sửa]

 • Sông sâu còn có kẻ dò
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.
 • Sông sâu nước chảy đá mòn
Của kia ăn hết, nghĩa còn ghi xương.
 • Sự đời nước mắt soi gương
Càng yêu nhau lắm, càng thương nhớ nhiều.

T[sửa]

 • Thế gian còn dại chưa khôn
Sống mặt áo rách, chết chôn áo lành,
 • Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.
 • Trai khôn tìm vợ chợ đông
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân.
 • Trăng mờ còn tỏ hơn sao
Dẫu rằng núi lỡ còn cao hơn đồi.