Bước tới nội dung

Constantinus Đại đế

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Tượng chân dung Constantinus lưu giữ tại Roma

Constantinus Đại đế hay Constantinus I (27 tháng 2 khoảng năm 280 – 22 tháng 5 năm 337) là hoàng đế La Mã năm 306-337. Nổi tiếng vì là hoàng đế La Mã đầu tiên cải đạo sang Cơ Đốc giáo, Constantinus ra chiếu chỉ Milano năm 313 tuyên bố tự do tôn giáo trên toàn đế chế.

Câu nói của Constantinus[sửa]

 • 313, Decreta Constantini (Chiếu chỉ Milano)
  Quamobrem, cum nos, Constantinus ac Licinius Augusti, felicibus auspiciis Mediolanum venissemus, et quaecumque ad commodum utilitatemque Reipublicae pertinebant, sollicite inquireremus; inter caetera quae universis multifariam profutura judicavimus; seu potius prae reliquis omnibus haec constituenda esse censuimus, quibus divini Numinis cultus ac veneratio contineretur: hoc est, ut Christianis et reliquis omnibus libera facultas a nobis tribuatur quamcumque voluerint religionem consectandi: quo scilicet quidquid illud est divinum ac coeleste Numen, nobis et universis qui sub imperio nostro degunt, propitium esse possit.
  Vì vậy, khi chúng ta, Constantinus và Licinius Augustus, hoan hỉ hội kiến gần Mediolanum, cùng xem xét mọi thứ liên quan đến an ninh và lợi ích đại chúng, thì trong số những điều được đánh giá là tốt lành cho đa số; chúng ta quyết định rằng có những thứ cần phải đề cao lên, trong đó phải bao gồm sự thờ phượng và tôn kính Đức Chúa Trời thiêng liêng: nghĩa là, Cơ Đốc nhân và những dân khác đều có toàn quyền tự do theo bất kỳ tôn giáo nào mình muốn, và họ được sống thuận lợi dưới sự cai trị của chúng ta.

Câu nói về Constantinus[sửa]

 • 1859, John Stuart Mill, On Liberty (Bàn về tự do) tr. 50
  It is a bitter thought, how different a thing the Christianity of the world might have been, if the Christian faith had been adopted as the religion of the empire under the auspices of Marcus Aurelius instead of those of Constantine.
  Thật cay đắng khi nghĩ rằng Ki Tô giáo đã có thể là một thứ khác hơn nhiều trên cõi đời này, nếu giả sử như tín ngưỡng Ki Tô được chấp nhận như một tôn giáo của đế chế dưới sự bảo hộ Marcus Aurelius thay vì của Constantinus.[1]

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. ^ John Stuart Mill (2005). Bàn về tự do. Nguyễn Văn Trọng dịch. Nhà xuất bản Tri thức. p. 69-70. 

Liên kết ngoài[sửa]