Danh ngôn Lão Tử

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Vũ trụ[sửa]

 • Hỗn độn thiên địa sơ khai chữ Đạo đứng đầu tất cả
 • Người thuận theo đất, đất thuận theo trời , trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên.
 • Đạo khả Đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh.
Đạo chẳng thể nghe được, nghe được không phải là nó. Đạo chẳng thể thấy được, thấy được không phải là nó. Làm sao lấy trí mà hiểu được cái hình dung của cái không hình dung được? Vậy không nên đặt tên cho đạo
 • Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.
Đạo sinh một , một sinh hai , hai sinh ba , ba sinh mọi vật
 • Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vạn vật...

Con người[sửa]

 • Tri nhân giả trí, tự tri giả minh
Biết người là có hiểu biết, tự biết mình là người sáng suốt
 • Tự biết mình là người sáng suốt
Thắng được người là có sức mạnh
Thắng được mình là kiên cường.
 • Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất
Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt
 • Tri túc bất nhục
Người biết đủ, không bao giờ nhục .
 • Lo thắng người thì loan
Lo thắng mình thì yên

Vô vi , Tự biết[sửa]

 • Vô vi nhi vô bất vi
Động mà như không động
 • Hư vô thanh tĩnh, tự nhiên vô vi
Hành động thuận theo tự nhiên không có mục đích riêng.
 • Tri túc chi túc hà thời túc
tri nhàn chi nhàn hà thời nhàn
Biết đủ thì đủ và lúc nào cũng đầy đủ
Biết nhàn thì nhàn và lúc nào cũng nhàn .
 • Vô Vi tức Đạo. Đạo thường vô vi nhi vô bất vi
Không làm tức là Đạo. Đạo thường không làm, mà không gì không làm được