Lão Tử

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về:

Tiểu sử[sửa]

Lão Tử là một nhà triết học nổi tiếng thời xưa ở Trung Quốc. Ông là người khai sáng ra Đạo Lão , một môn học về Vũ Trụ, Thiên Nhiên, Vật Chất. Ông đã sọan ra kinh sách để dạy người đời dựa trên nền tảng triết lý, hay còn gọi là Đạo Vô Vi - Mọi vật thể theo tự nhiên. (Vô Vi nghĩa đen là "không là gì cả")

Trích dẫn[sửa]

 • Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc,
Tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn
Biết đủ thì đủ, đợi đủ thì bao giờ đủ
Biết nhàn thì nhàn, đợi nhàn thì bao giờ mới nhàn


 • Vũ trụ bao la vô cùng tận
Nhân Sinh tự cổ vốn Vô Thường
 • Tam Can (3 Thế Giới)
 1. Vũ Trụ
 2. Thiên Nhiên
 3. Vật Chất

Thái cực sinh Lưỡng Nghi(Âm, Dương), Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng(Bốn Phương), Tứ Tượng sinh Bát Quái(Tám Hướng)

Lịch được soạn thảo dựa vào hệ mặt trăng (Lunar Calendar)

Thời gian được chia làm 12 giờ dựa theo những con giáp

 1. Sửu
 2. Dần
 3. Mão
 4. Thìn
 5. Tị
 6. Ngọ
 7. Mùi
 8. Thân
 9. Dậu
 10. Tuất
 11. Hợi

Giờ được chia thành Canh. Mỗi Canh là (?)

Canh một dọn cửa, dọn nhà
Canh hai quét dọn, canh ba đi nằm
Canh Tư bước sang Năm
Trình anh dậy học, chớ nằm làm chi


 • Ngũ Hành (5 Chất nguyên thủy)
 1. Kim (Kim Loại)
 2. Mộc (Cây)
 3. Thủy (Nước)
 4. Hỏa (Lửa)
 5. Thổ (Đất)

Năm nguyên tố có quan hệ mật thiết (tương sinh, tương khắc) với nhau

 1. Mộc sinh Hỏa. Thủy khắc Hỏa (Cây sanh Lửa, Nước trị Lửa)

Thuyết Vô Vi[sửa]

 • Động mà không động
Không động mà động
 • Không tức thị Có
Có tức thị Không
Có có, Không không
Không không, Có có
Có rồi lại Không
Không rồi lại Có
Có cũng như không
Không tốt hơn có
Không có mà Có
Có vẫn hơn Không
Có Không, Không Có

Duyên Số, Duyên Phận, Duyên Phần[sửa]

 • Duyên khứ, duyên lai, Bất nhân tri
Duyên khứ, duyên lai, Hửu nhân tri
 • Hữu duyên gì củng đạt
Vô duyên chẳng đạt gì
 • Ý trời không cầu mà thấu
Lòng trời không học mà thông
 • Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
 • Hữu phần, hữu phận, duyên bất tận
Vô phận, vô phần, duyên bất lai
 • Hữu duyên, vô phận, tình dang dở
Hữu phận, vô duyên, tình trái ngang

Con người[sửa]

 • Tướng do tâm sanh
Tâm tịnh Thần sáng
Thần sáng Trí minh
Tâm bất tịnh, Thần suy
Thần bất tịnh Trí bất minh