Lão Tử

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Laozi 002.jpg

Tiểu sử[sửa]

Lão Tử (chữ Hán: 老子, cũng được chuyển tự thành Lao Tzu, Lao Tse, Laotze, Laotsu trong các văn bản Tây Phương) là một nhân vật chính yếu trong Triết học Trung Quốc, sự tồn tại của ông trong lịch sử hiện vẫn đang còn được tranh cãi. Theo truyền thuyết Trung Quốc, ông sống ở thế kỷ 6 TCN. Nhiều học giả hiện đại cho rằng ông sống ở thế kỉ 4 TCN, thời Bách gia chư tử và thời Chiến Quốc. Lão Tử được coi là người viết Đạo đức kinh (道德經) - cuốn sách của Đạo giáo có ảnh hưởng lớn, và ông được công nhận là Khai tổ của Đạo giáo (Đạo tổ 道祖).

Trích dẩn[sửa]

  • Hỗn độn thiên địa sơ khai chữ Đạo đứng đầu tất cả . Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật . Người ta bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời, Trời bắt chước Đạo, Đạo bắt chước Tự nhiên . Đạo Trời không thân ai, không sợ ai. Trời Đất sinh ra muôn vật, cây cỏ, chim muông, nhân loại, không phải cốt để chúng ăn thịt nhau , khắc chế lẫn nhau, mà các sinh vật đều nuôi dưỡng nhau, hổ trợ nhau để cùng tồn tại .
  • Đại trí nhược ngu . Dĩ tỉnh chế động . Dĩ nhu chế cương . Bậc đại trí như kẻ ngu . Lấy tỉnh thắng động . Lấy mềm thắng cứng
  • Vô Vi tức Đạo. Đạo thường vô vi nhi vô bất vi . Đạo là Vô Vi. Đạo không làm, mà không gì không làm được
  • Tri nhân giả trí, tự tri giả minh . Biết người khác chỉ mới là người có hiểu biết, nhưng tự biết mình thì mới là người sáng suốt
  • Tự biết mình là người sáng suốt . Thắng được người là có sức mạnh . Thắng được mình là kiên cường.
  • Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất . Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt
  • Tri túc bất nhục . Người biết đủ, không bao giờ nhục .
  • Lo thắng người thì loan . Lo thắng mình thì yên