Danh ngôn Mạnh Tử

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
  • Hạo nhiên chính khí
  • Lấy Đức thu phục người khác
  • Người nhân từ khắp thiên hạ không có kẻ thù
  • Lòng trắc ẩn, thuộc về lòng nhân từ
Sự hổ thẹn, thuộc về nghĩa khí
Tâm khiêm nhường, thuộc về lễ nghi
Tâm thị phi, thuộc về trí tuệ
  • Ngu thì người ta khinh, khôn thì người ta ghét; Khôn mà làm như ngu mới thật là khôn.
  • Nghiã nhân là ngọn đuốc soi đường cho thiên hạ.