Danh ngôn binh gia

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Ngô Khởi[sửa]

 • Thánh nhân yên bằng đạo, trị bằng nghĩa, động bằng lễ, nuôi bằng nhân

Hàn tín[sửa]

 • Đạo làm tướng trước nhất phải có,"năm tài" và tránh "mười lỗi".
  • Năm tài là: trí, nhân, tín, dũng, trung. Trí thì biết cẩn thận, nhân thì biết thương người, tín thì không sai hẹn, dũng thì không ai dám phạm, trung thì không ở hai lòng.
  • Còn mười điều lỗi: 1. cậy dũng khinh người 2. gặp việc gấp nóng nảy, 3. gặp lợi thì tham, 4. nhân từ không dám giết người, 5. ỷ lại không lo xa, 6. tin mà không phòng, 7. không biết nghe người, 8. gặp việc gấp mà do dự, 9. thiên vị thiếu công bằng, 10. lười biếng chỉ cậy người. Nếu có đủ "năm tài" và tránh được "mười lỗi" ấy, tất là tướng giỏi.

Tôn tử[sửa]

 • Người dày dạn trận mạc không nổi giận,
Người biết cách chiến thắng không sợ hãi
Người thông thái thắng trước khi chiến đấu
Còn kẻ ngu muội chiến đấu để thắng.
 • Ra lệnh thì dùng văn, trị an thì dùng võ
 • Tiên phát chế nhân
Ra tay trước thắng địch
 • Tác chiến bất ngờ
Tấn công khi địch không đề phòng
 • Lộng giả thành chân . hư hư , thực thực . Biển giả thành thật . Biến that thành giả . Tránh chỗ mạnh đánh vào chỗ yếu . Tránh chỗ thực đánh vào chỗ hư .
 • Hành quân - Lúc nhanh thì như gió cuốn . Lúc chậm rãi như rừng sâu . Lúc tấn công như lửa cháy . Lúc phòng ngự như núi đá
 • Tự dưỏng mình để giành thắng lợi
 • Bất chiến tự nhiên thành
Không đánh vẫn thắng
 • Tri kỷ tri bỉ , bách chiến bách thắng
Biết hình biết ta, trăm trận trăm thắng
 • Biết người biết ta, trăm trận không nguy
Không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua
Không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại.