David Hilbert

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Hilbert năm 1886

David Hilbert (23 tháng 1 năm 1862 – 14 tháng 2 năm 1943) là nhà toán học Đức, được công nhận như là một trong những nhà toán học có ảnh hưởng rộng lớn nhất của thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20. Một ví dụ nổi tiếng về vai trò lãnh đạo thế giới toán học của Hilbert là bài phát biểu năm 1900 về danh sách các bài toán quyết định hướng đi của nghiên cứu toán học trong thế kỉ thứ 20.

Câu nói của Hilbert[sửa]

  • 1900, Mathematische Probleme trên Nachrichten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, mathematisch-physikalische Klasse Heft 3, tr. 262
    Diese Ueberzeugung von der Lösbarkeit eines jeden mathematischen Problems ist uns ein kräftiger Ansporn während der Arbeit; wir hören in uns den steten Zuruf: Da ist das Problem, suche die Lösung. Du kannst sie durch reines Denken finden; denn in der Mathematik giebt es kein Ignorabimus!
    Niềm tin chắc rằng mọi bài toán đều có lời giải là động lực mạnh mẽ cho công việc chúng ta; chúng ta thường nghe thấy tiếng kêu gọi bên trong lòng mình: Có vấn đề, hãy tìm giải pháp. Bạn có thể tìm thấy chúng bằng tư duy thuần túy; bởi vì không có sự ngu dốt trong toán học!

Câu nói về Hilbert[sửa]

  • 2001, Benjamin Yandell, The Honors Class: Hilbert's Problems and Their Solvers, tr. 21
    Hilbert's problems have the characteristics of any good founding document. Each one is a short essay on its subject, not overly specific, and yet Hilbert makes his intent remarkably clear. He leaves room for change and adjustment. Hilbert's goal was to foster the pursuit of mathematics.
    Các bài toán của Hilbert mang đặc điểm của bất kỳ tài liệu kiến lập tuyệt vời nào. Mỗi bài là một tiểu luận ngắn về chủ đề, không quá cụ thể nhưng Hilbert vẫn thể hiện rõ ý định của mình. Ông dành chỗ cho [để nó được] thay đổi và điều chỉnh. Mục tiêu của Hilbert là thúc đẩy việc theo đuổi toán học.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]