Bước tới nội dung

Democritos

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Tôi đã đến Athens và không có ai biết tôi.

Democritos là một triết gia người Hy Lạp sống trước thời kỳ Socrates.

Thiếu nguồn[sửa]

  • Tôi đã đến Athens và không có ai biết tôi.
  • Thiện từ đâu tới, ác từ đâu lại, cách tránh tà ác cũng tự nhiên sinh ra. Ví dụ chỗ nước sâu có ích về nhiều mặt, đồng thời lại có hại, vì nước sâu có nguy cơ chết đuối nhưng đồng thời lại tìm thấy cách tránh chết đuối – học bơi.
  • Bệnh tật làm cho sức khỏe trở thành niềm vui, việc xấu làm cho việc tốt trở thành niềm vui, cái đói làm cho cái no trở thành niềm vui, mệt mỏi làm cho nghỉ ngơi trở thành niềm vui.
  • Lời nói là cái bóng của hành động.