Bước tới nội dung

Erwin Rommel

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Erwin Johannes Eugen Rommel (15 tháng 11 năm 1891 – 14 tháng 10 năm 1944) (còn được biết đến với tên Cáo Sa mạc, Wüstenfuchs, là một trong những vị Thống chế lừng danh nhất của nước Đức trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

 • Sweat saves blood, blood saves lives, and brains saves both.

Sự vất vả cứu lấy sự đổ máu, sự đổ máu cứu lấy mạng sống, và trí tuệ cứu cả hai.

 • Mortal danger is an effective antidote for fixed ideas.

Mối nguy hiểm chết người chính là thứ thuốc giải hiệu quả cho những quan điểm cứng nhắc.

 • It is also greatly in the commander s own interest to have a personal picture of the front and a clear idea of the problems his subordinates are having to face. It is the only way in which he can keep his ideas permanently up to date and adapted to changing conditions. If he fights his battles as a game of chess, he will become rigidly fixed in academic theory and admiration of his own ideas.

Tốt nhất là người chỉ huy phải có được một ý niệm trực tiếp về tình hình ngoài tiền tuyến và những vấn đề mà cấp dưới của anh phải đối mặt. Đó là cách duy nhất để giữ tư duy không trở nên lạc hậu hay rơi vào lối mòn. Đánh trận mà theo kiểu đánh cờ thì đầu óc sẽ trở nên cừng nhắc sách vở, và anh sẽ thành ra cứ tự ngồi đó mà tự ngưỡng mộ những ý tưởng của chính mình. (Rommel là người thực hành tiêu biểu nhất của trường phái "chỉ huy từ tuyến đầu", thường xuyên tự mình xông pha những nơi nguy hiểm nhất, với lý tưởng đồng cam cộng khổ với quân dân của mình. Đây cũng là một trong những điểm gây tranh cãi nhất trong nghệ thuật quân sự của ông. Kesselring và nhiều người khác chỉ trích ông kịch liệt, cho là hành vi không thích hợp với một vị Thống chế, gây ảnh hưởng đến khả năng bao quát toàn cục khi chỉ huy những lực lượng lớn)

 • There are always moments when the commander’s place is not back with his staff but up with the troops. It is sheer nonsense to say that maintenance of the men’s morale is the job of the battalion commander alone. The higher the rank, the greater the effect of the example. The men tend to feel no kind of contact with a commander who, they know, is sitting somewhere in headquarters. What they want is what might be termed a physical contact with him. In moments of panic, fatigue, or disorganization, or when something out of the ordinary has to be demanded from them, the personal example of the commander works wonders, especially if he has had the wit to create some sort of legend around himself.

Có những lúc người chỉ huy không thể cứ ngồi mãi với ban tham mưu, mà phải ra mặt trận cùng với lính của mính. Thật là vớ vẩn nếu cho rằng trách nhiệm duy trì tinh thần chiến đấu của binh sĩ là của các chỉ huy cấp tiểu đoàn! Cấp bậc càng cao thì ảnh hưởng của người chỉ huy càng lớn. Binh lính sẽ không cảm thấy có mối liên hệ nào với một ông chỉ huy mà họ biết là đang ngồi ỳ ở đại bản doanh. Họ muốn một sự tiếp xúc thực. Khi nào họ hoảng hốt, mệt mỏi, mất tổ chức, hay khi anh cần đỏi hỏi ở họ một cái gì trên mức bình thường, tấm gương cá nhân của người chỉ huy sẽ tạo ra những điều kỳ diệu, đặc biệt nếu anh đủ thông minh để tạo ra một không khí huyền thoại xung quanh con người mình. (Là người ý thức được các nguy cơ của sự mạo hiểm, ông thường đề cao sự táo bạo. Là người hay chú ý các yểu tố kỹ thuật, ông lại đề cao những yếu tố con người như tinh thần của binh lính lên hàng đâu, còn với sĩ quan thì ông đánh giá yếu tố nghị lực, cá tính và tính thực tế còn hơn cả khả năng tư duy thuần túy)

 • The best form of welfare for the troops is first-rate training.

Cách bảo vệ tốt nhất cho binh lính là sự huấn luyện ở mức tốt nhất.

 • Don't fight a battle if you don't gain anything by winning.

Đừng đánh nếu không thu được bất cứ gì từ chiến thắng.

 • In a man-to-man fight, the winner is he who has one more round in his magazine.

Trong một trận đấu tay đôi, người chiến thắng là kẻ có nhiều đạn hơn.

 • Courage which goes against military expediency is stupidity, or, if it is insisted upon by a commander, irresponsibility.

Dũng cảm mà đi ngược lại với lợi ích quân sự là sự ngu dốt; (hơn nữa) khi được đòi hỏi bởi cấp chỉ huy thì là sự vô trách nhiệm.

 • So long as one isn't carrying one's head under one's arm, things aren't too bad.

Khi đầu còn chưa rơi thì mọi việc còn chưa quá tệ.

 • A risk is a chance you take; if it fails you can recover. A gamble is a chance taken;if it fails, recovery is impossible. Mạo hiểm là khi bạn chộp lấy một cơ hội mà biết rằng nếu hỏng chăng nữa thì còn cơ hồi phục. Đánh bạc là khi bạn nắm lấy cơ hội mà chấp nhận rằng nếu hỏng thì không có cứu vớt.
 • There is one unalterable difference between a soldier and a civilian: the civilian never does more than he is paid to do.

Có một điểm khác biệt không bao giờ thay đổi được giữa một người thường dân và một người lính: người thường dân không bao giờ làm thêm so với số tiền mà họ được trả.

 • What difference does it make if you have two tanks to my one, when you spread them out and let me smash them in detail?

Ăn thua gì nếu bạn có hai xe tăng và tôi chỉ có một, khi bạn chia hai xe ra hai bên và tôi bắn cả hai tan ra từng mảnh?

 • The best plan is the one made when the battle is over.

Kế hoạch tốt nhất là kế hoạch nghĩ ra sau khi trận đánh đã kết thúc

 • In the absence of orders, go find something and kill it.

Khi chưa nhận được lệnh thì kiếm cái gì mà giết đi.

 • The officers of a panzer division must learn to think and act independently within the framework of the general plan and not wait until they receive orders.

Các sĩ quan của Sư đoàn Panzer phải học cách suy nghĩ và hành động một cách độc lập từ những căn bản trong kế hoạch tổng quát chứ không phải đợi đến khi nhận được mệnh lệnh.

 • Men are basically smart or dumb and lazy or ambitious. The dumb and ambitious ones are dangerous and I get rid of them. The dumb and lazy ones I give mundane duties. The smart ambitious ones I put on my staff. The smart and lazy ones I make my commanders.

Con người, về cơ bản, gồm có những kẻ thông minh hay đần độn và những kẻ lười biếng hay có nhiều hoài bão. Những kẻ đần độn mà có nhiều hoài bão thì rất nguy hiểm, tôi sẽ loại bỏ những người này. Những kẻ đần độn mà lười biếng, tôi giao cho họ những công việc tầm thường. Những kẻ thông minh và có nhiều hoài bão, tôi sẽ đưa họ vào ban tham mưu của mình. Những kẻ thông mình mà lại lười nhác, tôi cho họ làm chỉ huy trưởng. (Không rõ nguồn, thường được gán cho Rommel)

 • Be an example to your men, in your duty and in private life. Never spare yourself, and let the troops see that you don't in your endurance of fatigue and privation. Always be tactful and well-mannered and teach your subordinates to do the same. Avoid excessive sharpness or harshness of voice, which usually indicates the man who has shortcomings of his own to hide.

Phải làm gương cho lính của mình, trong nhiệm vụ và trong đời tư. Đừng bao giờ nghĩ riêng cho mình, và phải cho lính thấy mình không nghĩ cho mình trong những phút khó khăn,cực nhọc, thiếu thốn. Luôn luôn tế nhị và đàng hoàng khi giáo dục kẻ dưới để họ làm theo. Tránh đay nghiến hay nặng tiếng, vì đó thường là bằng chứng chính bản thân người chỉ huy cũng có khuyết điểm cần che dấu (Theo von Mellenthin và những người khác, Rommel thường thẳng tính quá mức và thậm chí thô hay giữ khoảng cách với các cấp dưới trực tiếp và cấp trên, nhưng ông lúc nào cũng tế nhị, tình cảm và lịch lãm với binh lính, sĩ quan cấp thấp và tù binh).

 • The future battle on the ground will be preceded by battle in the air. This will determine which of the contestants has to suffer operational and tactical disadvantages and be forced throughout the battle into adoption compromise solutions.

Trong tương lai, trận đánh trên bộ sẽ đi sau trận đánh trên không. Từ đó sẽ quyết định bên nào sẽ chịu thiệt thòi về kế hoạch và chiến thuật và suốt trận đánh sẽ phải chấp nhận những giải quyết bất lợi.

 • Anyone who has to fight, even with the most modern weapons, against an enemy in complete command of the air, fights like a savage against modern European troops, under the same handicaps and with the same chances of success.
Bất cứ ai, dù với vũ khí tân kỳ nhất, phải đánh nhau khi quân địch đã hoàn toàn làm chủ tình thế trên không, sẽ chiến đấu giống như quân mọi rợ chống lại quân đội hiện đại châu Âu, với những thiệt thòi tương tự và cơ hội thành công tương tự. 
 • One must not judge everyone in the world by his qualities as a soldier: otherwise we should have no civilization.

Không nên đánh giá con người ta chỉ dựa trên các phẩm chất quân sự của họ, bằng không thì chúng ta sẽ không có văn minh (Rommel nói điều này khi nhận xét về người Ý - Chú ý rằng chính ông thường càm thấy thất vọng về chất lượng của quân Ý).

 • The art of concentrating strength at one point, forcing a breakthrough, rolling up and securing the flanks on either side, and then penetrating like lightning deep into his rear, before the enemy has time to react-is Blitzkrieg.

Nghệ thuật tập trung sức mạnh vào một điểm, chọc thủng qua, vòng trở lại, che hai bên, rồi tấn công như bão vào phía sau, trước khi địch có thời giờ phản ứng là Blitzkrieg.

 • The commander must have contact with his men. He must be capable of feeling and thinking with them. The soldier must have confidence in him. There is one cardinal principle which must always be remembered: One must never make a show of false emotions to one`s men. The ordinary soldier has a surprisingly good nose for what is true and what is false.

Người chỉ huy phải giữ mối liên hệ với lính mình. Cần phải chia sẻ suy nghĩ và đồng cảm được với họ. Phải để cho người lính có cảm giác tin cậy ở chỉ huy mình. Một nguyên tắc côt tử cần phải nhớ đó là: Người chỉ huy không được phép biểu lộ tình cảm theo lối giả dối (để lấy lòng binh sĩ). Đừng khinh rẻ những người lính bình thường, họ cũng tự biết cảm nhận cái gì thật cái gì dối đấy.

 • Messages can't be intercepted if they aren't sent, can they?

Mật thư không bao giờ bị lấy cắp nếu không được gửi, phải thế không?

 • This business with the Jews has got to stop.

Những trò Nhà nước đang làm với dân Do Thái cần phải chấm dứt!

Liên kết[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có thể loại liên quan