Euclid

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Minh họa cho định đề song song của Euclid

Euclid (~ thế kỷ 3 TCN) là nhà toán học lỗi lạc thời cổ Hy Lạp được mệnh danh là "cha đẻ của hình học". Bộ sách Cơ sở của Euclid có ảnh hưởng nhất trong Lịch sử toán học, thậm chí được coi là Kinh Thánh của hình học.

Câu nói của Euclid[sửa]

 • ~, Στοιχεία (Cơ sở), quyển 1
  Καὶ ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας ποιῇ, ἐκβαλλομένας τὰς δύο εὐθείας ἐπ' ἄπειρον συμπίπτειν, ἐφ' ἃ μέρη εἰσὶν αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες.
  Tiên đề Euclid về đường thẳng song song
  Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng khác sao cho tạo thành hai góc trong ở một bên của đường cắt nhỏ hơn hai góc vuông thì hai đường thẳng này kéo dài ra vô tận sẽ gặp nhau ở phía của đường cắt mà ở đó là hai góc bé hơn hai góc vuông.[1]
 • ~, trả lời vua Ptolemaios I Soter, được Proclus (Πρόκλος) chép trong Σχόλια στο πρώτο βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδη (Bình luận về tập thứ nhất trong Cơ sở của Euclid)
  μὴ εἶναι βασιλικὴν ἀτραπὸν ἐπί γεωμετρίαν
  Không có con đường vương giả dẫn đến hình học[2]
  Biến thể: trong hình học không có con đường dành riêng cho vua chúa

Câu nói về Euclid[sửa]

 • 1884, James Gow, A Short History of Greek Mathematics, tr. vi
  The fact that the history of Alexandrian mathematics begins with the Elements of Euclid and closes with the Algebra of Diophantus, both of which are founded on the discoveries of several preceding centuries.
  Thực tế là lịch sử toán học Alexandria bắt đầu với Cơ sở của Euclid và kết thúc với Đại số của Diofantos, cả hai đều được đặt nền trên những khám phá nhiều thế kỷ trước.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. ^ Đặng Mộng Lân (04/2007). Euclid với tác phẩm vĩ đại Elements. 
 2. ^ Phạm Hồng Minh. “Thách đố của Euclide”. Khoahoc.tv.

Liên kết ngoài[sửa]