Evelyn Beatrice Hall

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tôi không đồng ý với những gì anh nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ cho đến chết quyền được nói ra điều đó của anh.

Evelyn Beatrice Hall là một tác gia người Anh

Trích dẫn[sửa]

  • Tôi không đồng ý với những gì anh nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ cho đến chết quyền của anh được nói ra điều đó.
    • The Friends of Voltaire (1906), chương 7