Friedrich Bauer

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Friedrich Bauer

Friedrich L. Bauer là một nhà khoa học máy tính người Đức và là giáo sư danh dự của Đại học Munich.

Trích dẫn[sửa]

  • Công nghệ phần mềm là một phần của khoa học máy tính, lại quá khó với một nhà khoa học máy tính.[1]

Tham Khảo[sửa]

  1. ^ Bauer (1971) "Software Engineering." Information Processing: Proceedings of the IFIP Congress 1971, Ljubljana, Yugoslavia, 23-28 tháng 8 năm 1971.