George Halas

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là bộ sưu tập những lời nói của George Halas

  • Chưa có ai từng cố gắng hết sức mình mà lại hối tiếc vì điều đó.
  • Đừng bao giờ tập luyện những thứ mà anh không bao giờ đưa vào trận đấu.