Giáo dục

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

S[sửa]

  • Sự ngu dốt, hơn hẳn cả sự ở không, mới là mẹ của tất cả các thói xấu.Ðịnh mệnh của các thế hệ tương lai nằm ở trong nền giáo dục khôn ngoan, một nền giáo dục cần phải phổ cập để có thể có ích lợi.L.E. Landon, Ethel Churchill

N[sửa]

  • Nếu ở Hoa Kỳ chỉ có một lời để lưu truyền từ thế hệ phụ huynh đến thế hệ con em của họ thì đó chỉ là một câu gồm hai chữ "Tự tân." Và nếu ở mỗi thành phố có một ngôi đền dành cho sự tự tân, thì đó là ngôi trường học của nơi đó.Ellen Goodman, At Large

"Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục". Karl Marx