Hành động

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

A[sửa]

  • Action speaks louder than word
Hành động có giá trị hơn nói

D[sửa]

  • Dự tính điều xấu nhất, hy vọng điều tốt nhất
Plan for the worst, hope for the best

H[sửa]

  • Học trong quá khứ, sống trong hiện tại, và chuẩn bị cho tưong lai.
Learn from the past, live in the present, and prepare for the future


  • Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở.
Ask you will receive, seek you will find, knock and the door will be opened for you.

N[sửa]

"Nếu bạn muốn có một kết quả khác, hãy thử hành động khác đi". -Nguyễn Kim Minh-