Heraclitus

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Heraclitus xuất thân trong một gia đình quý tộc ở Ionia.

Thiếu nguồn[sửa]

  • Trong tất cả những người tôi được nghe lý thuyết không một ai có thể hiểu được rằng minh triết là cái gì tách biệt với tất cả.
  • Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.
  • Tất cả những gì biến thiên lại hòa hợp với nhau như dây đàn và thanh âm.
  • Con khỉ đẹp nhất cũng là xấu nhất khi so sánh với nhân loại.
  • Phẩm cách là một vị thần bảo vệ của con người.
  • Trí tuệ chỉ quyết định bởi một việc, chính là tư tưởng giỏi điều khiển mọi thứ.

Liên kết ngoài[sửa]