Bước tới nội dung

John F. Kennedy

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
John F. Kennedy

John Fitzgerald Kennedy (29 tháng 5 năm 1917 – 22 tháng 11 năm 1963), thường được gọi là Jack Kennedy hay JFK, là tổng thống thứ 35 của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ, tại nhiệm từ năm 1961 đến năm 1963. Sự kiện Kennedy bị ám sát vào ngày 22 tháng 11 năm 1963 là một bước ngoặt trong dòng lịch sử Hoa Kỳ vào thập niên 1960, khi khắp thế giới thương tiếc ông và các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia đã đi theo quan tài tiễn ông.

Có nguồn[sửa]

  • Đừng hỏi đất nước đã làm gì cho các bạn, mà hãy hỏi bạn đã làm được gì cho đất nước. Người dân toàn thế giới, đừng hỏi nước Mỹ sẽ làm được gì cho bạn, mà hãy hỏi rằng cùng nhau chúng ta có thể làm được gì cho sự tự do của nhân loại.
  • Rập khuôn là cai tù của tự do và là kẻ thù của phát triển.

Thiếu nguồn[sửa]

Liên kết[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có thể loại liên quan