Kwame Nkrumah

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Kwame Nkrumah năm 1960

Kwame Nkrumah (21 tháng 9 năm 1909 - 27 tháng 4 năm 1972) là nhà theo chủ nghĩa liên Phi có tầm ảnh hưởng của thế kỷ 20 và người đứng đầu Ghana từ 1952 đến 1966. Ông bị CIA lật đổ và lưu vong tới România, sau đó bị đặc vụ Anh ám sát như là đột tử vì sự cố về tim.

Câu nói của Nkrumah[sửa]

 • 1957, The Autobiography of Kwame Nkrumah (Tự truyện Kwame Nkrumah)
  Seek ye first the political kingdom and all things shall be added unto you.
  (Nhại câu Matthew 6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. - Ma-thi-ơ 6:33 Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi đều ấy nữa.)
  Trước hết, hãy tìm kiếm nước chính trị, thì các bạn sẽ được thêm mọi điều nữa.
 • 1965, Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism (Chủ nghĩa thực dân mới: Giai đoạn cuối cùng của chủ nghĩa đế quốc)
  I am not African because I was born in Africa but because Africa was born in me.
  Tôi không phải người Phi vì sinh ra ở châu Phi nhưng vì châu Phi được sinh ra trong tôi.

Câu nói về Nkrumah[sửa]

 • 2018, Dag Heward-Mills, Những kẻ ngu dại, tr. 82
  Ông đã bị lật đổ sau một cuộc đảo chính, lúc đó ông đang công du ở Hà Nội. Trong suốt phần đời còn lại, ông chưa bao giờ trở lại Ghana.

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]