Louis Pasteur

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đây là bộ sưu tập những lời nói của Louis Pasteur

  • Cơ hội chỉ đến với những tư tưởng có chuẩn bị
"Chance favors the prepared mind."