Mô đun:WikidataIB/i18n

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:WikidataIB/i18n/tài liệu.

local p = {}

p.i18n = {
	["multipliers"] = {
		[0]  = "",
		[3]  = " nghìn",
		[6]  = " triệu",
		[9]  = " tỉ",
		[12] = " nghìn tỉ",
	}
}

return p