Bước tới nội dung

Margaret Thatcher

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Margaret Thatcher (1975)

Margaret Hilda Thatcher là chính khách người Anh.

Thiếu nguồn[sửa]

  • Nếu thành viên của Đảng Bảo thủ không tin rằng tài sản cá nhân là một trong những nguyên tắc bảo vệ quan trọng của chủ nghĩa cá nhân thì tốt hơn hết họ nên trở thành thành viên của Đảng Xã hội.
  • Tiền không rơi từ trên trời xuống, chúng được kiếm ra ở đây, trên Trái Đất.
  • Sẽ không ai muốn nhớ đến Good Samaritan nếu ông chỉ có những ý định tốt, ông ta còn phải có tiền nữa.
  • Kinh tế học là phương pháp, mục tiêu thay đổi trái tim và tâm hồn.
  • Tôi bước vào văn phòng thủ tướng với một mục đích rõ ràng: Để thay đổi nước Anh khỏi lệ thuộc vào một xã hội tự lực. Người Anh hãy đứng dậy và tiến lên thay vì ngồi chờ đợi.
  • Tôi thích Gorbachev. Chúng tôi có thể làm việc ăn ý cùng với nhau.
  • Nơi nào có bất hòa, chúng ta đem đến đó sự hòa thuận. Nơi nào có sai sót, chúng ta đem đến chân lý. Nơi nào có nghi ngờ, chúng ta đem đến đức tin. Và nơi nào có tuyệt vọng, chúng ta đem đến niềm hi vọng.
  • Sau khi tham khảo ý kiến các đồng sự, tôi tin rằng sự đoàn kết của Đảng và triển vọng cho sự thành công trong kỳ tổng tuyển cử sắp tới sẽ được phục vụ tốt hơn nếu tôi rút lui để các đồng sự của tôi trong nội các có thể bầu chọn một nhà lãnh đạo mới. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với những người trong và ngoài nội các đã dành cho tôi nhiều sự hỗ trợ quý báu.