MediaWiki:Gadgets-definition

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

browsing

 • navpop[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.user,mediawiki.util]|navpop.js|navpop.css
 • revisionjumper[ResourceLoader]|revisionjumper.js

editing

 • AVIM[ResourceLoader|default]|AVIM.js
 • AVIM_portlet[ResourceLoader|default|dependencies=ext.gadget.AVIM]|AVIM portlet.js|AVIM portlet.css
 • charinsert[ResourceLoader|default]|charinsert.js
 • charinsert-core[ResourceLoader|hidden|rights=hidden|dependencies=mediawiki.toolbar,jquery.textSelection]|charinsert-core.js|charinsert-core.css
 • CharOff[ResourceLoader]|CharOff.css
 • HotCat[ResourceLoader|rights=edit,purge]|HotCat.js

wiked[ResourceLoader]|wiked.js

appearance

 • addsection-plus[ResourceLoader]|addsection-plus.js
 • edittop[ResourceLoader|dependencies=user.options]|edittop.js|edittop.css
 • JustifyParagraphs[ResourceLoader]|JustifyParagraphs.css
 • removeAccessKeys[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|removeAccessKeys.js
 • purgetab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|default]|purgetab.js
 • UTCLiveClock[ResourceLoader]|UTCLiveClock.js