Bước tới nội dung

Mohandas Karamchand Gandhi

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Họ không thể lấy đi lòng tự trọng của chúng ta nếu chúng ta không đưa nó cho họ.

Mohandas Karamchang Gandhi (1869-1948) là vị anh hùng dân tộc của Ấn Độ.

Thiếu nguồn[sửa]

  • Không ai được làm tôi đau khi tôi chưa cho phép.
  • Anh có thể xiềng xích tôi, có thể tra tấn tôi, anh có thể hủy hoại thân xác này, nhưng anh không bao giờ có thể cầm tù được trí óc tôi.
  • Họ không thể lấy đi lòng tự trọng của chúng ta nếu chúng ta không đưa nó cho họ.
  • Một kẻ hèn không có khả năng bày tỏ tình yêu, đó là đặc quyền của những con người can đảm.
  • Cho dù bạn thuộc về phần thiểu số, sự thật là sự thật.