Mohandas Karamchand Gandhi

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Họ không thể lấy đi lòng tự trọng của chúng ta nếu chúng ta không đưa nó cho họ.

Mohandas Karamchang Gandhi (1869-1948) là vị anh hùng dân tộc của Ấn Độ.

  • Không ai được làm tôi đau khi tôi chưa cho phép.
Nobody can hurt me without my permission.
  • Anh có thể xiềng xích tôi, có thể tra tấn tôi, anh có thể hủy hoại thân xác này, nhưng anh không bao giờ có thể cầm tù được trí óc tôi.
You can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind.
  • Họ không thể lấy đi lòng tự trọng của chúng ta nếu chúng ta không đưa nó cho họ.
They cannot take away our self-respect if we do not give it to them.
  • Một kẻ hèn không có khả năng bày tỏ tình yêu, đó là đặc quyền của những con người can đảm.
A coward is incapable of exhibiting love; it is the prerogative of the brave.
  • Cho dù bạn thuộc về phần thiểu số, sự thật là sự thật.
Even if you are a minority of one, the truth is the truth.

Liên kết[sửa]

Wikipedia
Wikipedia có thể loại liên quan