Napoléon Bonaparte

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Người nào sợ bị khuất phục, người đó sẽ thất bại.

Napoléon Bonaparte (1769-1821) là vị tướng của Cách mạng Pháp và là người cai trị nước Pháp. Ông được biết đến như một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất trên thế giới.

Danh ngôn[sửa]

 • Tôi không thể nào tuân lệnh nữa, tôi đã nếm thử mùi vị chỉ huy, và không thể nào dứt ra được.
I can no longer obey; I have tasted command, and I cannot give it up.
 • Từ không thể không có trong từ điển của tôi.
The word impossible is not in my dictionary.
 • Người nào sợ bị khuất phục, người đó sẽ thất bại.
He who fears being conquered is sure of defeat.
 • Chúng ta phải cười vào một người để tránh phải khóc cho họ.
We must laugh at man to avoid crying for him.
 • Trí tưởng tượng thống trị thế giới.
Imagination rules the world.
 • Dũng khí cũng giống như tình yêu, phải có hy vọng để nuôi dưỡng nó.
Courage is like love; it must have hope for nourishment.
 • Lý do tôi thắng được những người Áo, đó là họ không biết giá trị của năm phút.
The reason I beat the Austrians is, they did not known the value of five minutes.
 • Tướng quân giỏi nhất là người ít phạm sai lầm nhất.
The greatest general is he who makes the fewest mistakes.
 • Sự sùng bái là thứ ngăn cản người nghèo giết người giàu.
Religion is what keeps the poor from murdering the rich.
 • Một xã hội không có tín ngưỡng cũng giống như một con tàu lớn không có la bàn.
A society without religion is like a vessel without compass.
 • Năng lực sẽ chẳng là gì nếu không có cơ hội.
Ability is nothing without opportunity.
 • Thắng lợi thuộc về những ai bền chí nhất.
Victory belongs to the most persevering.
 • Một người lính sẽ chiến đấu mạnh mẽ và bền bỉ để có được một mảnh ruy băng nho nhỏ.
A soldier will fight long and hard for a bit of colored ribbon.
 • Một mệnh lệnh có thể bị hiểu nhầm sẽ bị hiểu nhầm.
An order that can be misunderstood will be misunderstood.
 • Trong một cuộc cách mạng thường chỉ có hai loại người: những người gây ra nó và những người sẽ hưởng lợi từ nó.
In revolution there are only two sorts of men, those who cause them and those who profit by them.
 • Thời khắc nguy hiểm nhất sẽ mang thắng lợi đến.
The most dangerous moment comes with victory.
 • Từ cao thượng đến đáng cười chỉ cách một bước chân.

Liên kết[sửa]

Wikipedia
Wikipedia có thể loại liên quan