Nghề nghiệp

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Thiếu nguồn[sửa]

  • Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.
  • Sinh nghề, tử nghiệp.
  • Tiền đẻ tiền, nghề dạy nghề.