Nguyễn Du

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tượng đài Nguyễn Du

Nguyễn Du (chữ Hán: 阮攸; 17661820), tên tự Tố Như (素如), hiệu Thanh Hiên (清軒), biệt hiệu Hồng Sơn lạp hộ (鴻山獵戶), Nam Hải điếu đồ (南海釣屠), là một nhà thơ, nhà văn hóa lớn thời Lê mạt, Nguyễn sơ ở Việt Nam. Ông được giới nghiên cứu chuyên môn đánh giá một cách rộng rãi là đại diện nổi bật nhất của nền thơ ca cổ điển (cho tới trước thế kỷ 20) Việt Nam, đặc biệt là trong thể loại thơ quốc âm (chữ Nôm).

Câu nói của Nguyễn Du[sửa]

Truyện Kiều (1813)[sửa]

 • Trăm năm trong cõi người ta,
  Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
  Trải qua một cuộc bể dâu,
  Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
  Lạ gì bỉ sắc tư phong,
  Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
 • Cảo thơm lần giở trước đèn,
  Phong tình có lục còn truyền sử xanh.
 • Đau đớn thay phận đàn bà!
  Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
 • Ngẫm hay muôn sự tại trời,
  Trời kia đã bắt làm người có thân.
  Bắt phong trần phải phong trần,
  Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
  Có đâu thiên vị người nào,
  Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai.
  Có tài mà cậy chi tài,
  Chữ tài liền với chữ tai một vần.
  Đã mang lấy nghiệp vào thân,
  Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa.
  Thiện căn ở tại lòng ta,
  Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
  Lời quê chắp nhặt dông dài,
  Mua vui cũng được một vài trống canh.

Độc Tiểu Thanh ký[sửa]

 • Chi phấn hữu thần liên tử hậu,
  Văn chương vô mệnh lụy phần dư.

(Dịch nghĩa: Son phấn có thần chôn vẫn hận,
Văn chương không mệnh đốt còn vương.)

 • Cổ kim hận sự thiên nan vấn,
  Phong vận kỳ oan ngã tự cư.

(Dịch nghĩa: Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi,
Cái án phong lưu khách tự mang.)

 • Bất tri tam bách dư niên hậu,
  Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?

(Dịch nghĩa: Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa,
Người đời ai khóc Tố Như chăng?)

Câu nói về Nguyễn Du[sửa]

 • Du là người ngạo nghễ tự phụ, mà bề ngoài tõ ra kính cẩn, mỗi khi vào yết kiến, sợ hãi như không nói được. (Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam liệt truyện, tập 2, Nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 1997, tr. 357)

Liên kết ngoài[sửa]