Bước tới nội dung

Nguyễn Duy Cần

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Nguyễn Duy Cần là một học giả.

Trích dẫn[sửa]

  • Trong cái đời bẩn chật nghèo nàn của tinh thần ta, ta không có chút quyền gì thỉnh thoảng phóng tầm con mắt ta xa hơn và cao hơn nữa hay sao?[1]

Tham Khảo[sửa]

  1. ^ Nguyễn Duy Cần. Cái dũng của thánh nhân (tái bản lần thứ 8). Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Trẻ, 2016. ISBN 978-604-1-01318-6. tr. 7.