Nguyễn Trung Trực

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây!

Nguyễn Trung Trực (1839–1868) là một thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp vào nửa cuối thế kỷ 19 ở Nam Bộ Việt Nam.

Chưa dẫn nguồn[sửa]

  • Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây!
    • Lời ông nói trước lúc hy sinh.
  • Thưa Pháp soái, chúng tôi chắc rằng chừng nào ngài trừ cho hết cỏ trên mặt đất thì chứng tỏ ngài mới may ra trừ tiệt được những người ái quốc của xứ sở này.
    • Câu trả lời của ông khi ông bị người Pháp bắt giải về Sài Gòn, và viên thống soái Nam Kỳ lúc bấy giờ vừa dụ hàng vừa hăm dọa.
  • Số phận tôi đã đầy đủ, tôi đã không thành công trong việc cứu nguy nước tôi, tôi chỉ xin một điều là người ta kết liễu đời tôi càng sớm càng tốt.
    • Ông đã bình tĩnh nói với người hỏi cung là Đại úy Piquet khi bị giam ở Khám Lớn Sài Gòn.

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: