Bước tới nội dung

Nguyễn Tuân

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Nguyễn Tuân (1910 - 1987) là một nhà văn của Việt Nam, được coi là 1 trong 9 tác giả tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại.

Câu nói[sửa]

  • Tôi không thích các nhà phê bình cơ hội chứ không phải tất cả các nhà phê bình và không treo cái biển nào như thế cả. Có những lúc bận hay mệt tôi có treo cái biển “Nguyễn Tuân đi vắng” rồi đóng cửa, còn bình thường lúc nào nhà tôi cùng mở rộng cửa đón bạn bè.
    • Nguyễn Tuân trả lời câu hỏi có phải ông không thích các nhà phê bình và từng đề biển "Nguyễn Tuân đi vắng" trước cửa nhà để tránh phải tiếp họ không.
    • “Nhà văn Nguyễn Tuân: "Nhà tôi có gien giang hồ". Báo Công an Nhân dân. 11 tháng 11 năm 2014. Truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2014.

Liên kết[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có thể loại liên quan