Robert McNamara

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Robert McNamara năm 1961

Robert Strange McNamara (9 tháng 6 năm 1916 – 6 tháng 7 năm 2009) là nhà chính trị, Chủ tịch Tập đoàn Ford Motor Co, và là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhiệm kỳ 19611963 và 1963–1968, sau đó là Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới nhiệm kỳ 1968–1981.

Ông là tác giả của phòng tuyến quân sự mang tên Hàng rào điện tử McNamara tại vùng phi quân sự giữa hai chính phủ đối lập trong Chiến tranh Việt Nam (Việt Nam Dân chủ Cộng hòaViệt Nam Cộng hòa), nhằm mục đích ngăn chặn quân đội Nhân dân Việt Nam đưa quân vào chiến trường miền Nam Việt Nam.

Câu nói, lời văn của Robert McNamara[sửa]

 • I must say I don't object to its being called McNamara's War. I think it is a very important war and I am pleased to be identified with it and do whatever I can to win it.
  • Phải nói rằng tôi không phản đối việc gọi cuộc chiến này là Chiến tranh McNamara. Tôi nghĩ là đây là cuộc chiến quan trọng, tôi rất vui vì được nhắc tới mình khi nói về cuộc chiến đó và tôi sẽ làm mọi thứ có thể để chiến thắng
   • Trong: United States. Congress. Senate (1964) Hearings, tập. 4, tr. 177: Of the Vietnam War
 • You can never substitute emotion for reason. I still would allow a place for intuition in this process, but not emotion. They say I am a power gabber. But knowledge is power, and I am giving them knowledge, so they will have more power. Can't they see that?
  • Bạn không bao giờ có thể thay thế cảm xúc bằng lý trí. Tôi vẫn sẽ dành một chỗ cho trực giác, chỗ này không dành cho cảm xúc. Họ nói tôi là kẻ lắm mồm giữ trong tay nhiều quyền lực. Nhưng kiến ​​thức là sức mạnh, và tôi đang trao cho họ kiến ​​thức để họ có thêm sức mạnh. Họ không thể thấy điều đó sao?
   • Trong: Henry L. Trewhitt (1971) McNamara, tr. 119
 • It would be our policy to use nuclear weapons wherever we felt it, necessary to protect our forces and achieve our objectives.
  • Chính sách của chúng tôi là sử dụng vũ khí hạt nhân ở bất cứ nơi nào chúng tôi cảm thấy cần thiết để bảo vệ lực lượng và đạt được các mục tiêu.
   • Trong: Herbert Y. Schandler (1975), US Policy on the Use of Nuclear Weapons, 1945-1975. tr. 55
 • I would rather have a wrong decision made than no decision at all.
 • We were wrong, terribly wrong. We owe it to future generations to explain why.
  • Chúng ta đã sai, thực sự sai. Chúng ta nợ các thế hệ tương lai một lời giải thích tại sao.
   • Trích trong: In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam

Nói về Robert McNamara[sửa]

 • [...]Mắc Na-ma-ra
  Mày trốn đâu?
  Giữa bãi tha ma
  Của toà nhà năm góc
  Mỗi góc một châu
  Mày vẫn chui đầu
  Trong lửa nóng
  Như đà điểu rúc đầu trong cát bỏng.[...]
  • Ê-mi-ly, con..., Tố Hữu, 7-11-1965, in trong tập Ra trận (1972).

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: