Tục ngữ (song ngữ Việt Anh theo chủ đề)

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trích dẫn[sửa]

 • Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
 • Ăn theo thuở, ở theo thời.
 • Ăn miếng trả miếng.
 • Bén mùi uống nữa. Chứng nào tật nấy.
 • Chí lớn thường gặp nhau . Tư tưởng lớn gặp nhau
 • Cười người hôm trước, hôm sau người cười
 • Cân lời nói trước khi nói - Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói
 • Có công mài sắt có ngày nên kim
 • Có Tật, giật mình
 • Có tật thì hay giật mình.
 • Cái nết đánh chết cái đẹp.
 • Chết vinh còn hơn sống nhục.
 • Cái nết đánh chết cái đẹp.
 • Cha nào, con nấy.
 • Con sâu làm rầu nồi canh.
 • Có còn hơn không.
 • Có mới, nới cũ
 • Cùng tắc biến, biến tắc thông.
 • Có chí, thì nên
 • Chớ để ngày mai những gì mình có thể làm hôm nay.
 • Cuả thiên, trả địa.
 • Càng đông càng vui.
 • Chín người, mười ý.
 • Còn nước, còn tát.
 • Cẩn tắc vô áy náy
 • Dậu đổ bìm leo
 • Dĩ hoà vi quý.
 • Dục tốc bất đạt
 • Dễ được, dễ mất.
 • Dậu đổ, bìm leo.
 • Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
 • Đừng chế nhạo người
 • Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
 • Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
 • Đừng xét đoán người qua bề ngoài
 • Đã trót thì phải trét.
 • Điếc không sợ súng.
 • Đèn nhà ai nấy rạng.
 • Đen tình, đỏ bạc.
 • Đánh chết cái nết không chừa.(?)
 • Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
 • Đứng núi này trông núi nọ.
 • Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.
 • Giận quá, mất khôn
 • Gieo nhân nào, Gặt quả đó
 • Gieo gió, gặt bão
 • Hoạ vô đơn chí(Phúc bất trùng lai).
 • Hữu xạ tự nhiên hương.
 • Hai sai không tạo nên một việc đúng
 • Im lặng tức là đồng ý.
 • Không gì tuyệt đối
 • Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
 • Không có lửa sao có khói.
 • Không thể làm như muốn, làm những gì có thể
 • Kiến tha lâu đầy tổ
 • Lực bất tòng tâm.
 • Lắm mối tối nằm không.
 • Lời nói là bạc, im lặng là vàng
 • Làm theo tôi nói chớ không làm theo tôi làm
 • Làm khi lành để dành khi đau.
 • Máu chảy, ruột mềm.
 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
 • Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
 • Mỗi thời, mỗi cách
 • Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
 • Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
 • Miệng hùm, gan sứa.
 • Muốn là được
 • Mèo khen mèo dài đuôi.
 • No bụng đói con mắt.
 • Nói dễ , Khó làm .
 • Nước lặng chảy sâu
 • Nhập gia tùy tục.
 • Ở hiền gặp lành.
 • Phòng bệnh, hơn chữa bệnh
 • Phi thương,bất phú
 • Quả báo nhãn tiền
 • Quá giận mất khôn
 • Quân tử ẩn thân, tiểu nhân lộ tướng
 • Quân tử chi giao đạm nhược thủy
 • Quý hồ tinh bất quý hồ đa
 • Rượu vào, lời ra.
 • Rượu ngon bất luận be sành
 • Ruột để ngoài da
 • Rồi đâu sẽ vào đấy
 • Rau nào sâu ấy
 • Sai một ly đi một dặm
 • Sang hèn giàu nghèo cũng ba tấc đất
 • Sinh sự, sự sinh.
 • Sai một ly đi một dặm.
 • Suy bụng ta ra bụng người.
 • Sắt còn đỏ gõ dễ
 • Trèo cao té nặng (đau)
 • Tham thì thâm
 • Thắng làm vua, thua làm giặc.
 • Tình yêu là mù quáng.
 • Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
 • Tham thực, cực thân.
 • Thùng rỗng kêu to.
 • Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
 • Trời sinh voi, sinh cỏ.
 • Trăm nghe không bằng mắt thấy.
 • Thời gian qua, cơ hội khó tìm lại.
 • Tai nghe không bằng mắt thấy
 • Tay làm hàm nhai
 • Túng thế phải tùng quyền
 • Trong khốn khó, mới biết bạn hiền
 • Thành thực là tốt nhất-Thật thà là thượng sách
 • Trước sau như một
 • Vạn sự khởi đầu nan.
 • Việc người thì sáng, việc mình thi quang
 • Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm.
 • Xa mặt, cách lòng.
 • Xem việc biết người.
 • Yêu nên tốt, ghét nên xấu.
 • Yêu nhau yêu cả đường đi
 • Có lửa sẻ có khói
 • Tai vách, mạch rừng.